Tillbaka till meny bebyggelse

Hustyper

Här följer en kort beskrivning av några hustyper, som funnits på ön genom tiderna. Av loftstugan, ett boningshus med rötter från medeltiden, finns idag inget bevarat. Men som föregångare till enkelstugan får den finnas med här. Av övriga ursprungstyper finns alla representerade, ofta mer eller mindre om- och tillbyggda.

Skiss loftstuga Loftstuga

Huset består av en låg byggnad, den egentliga stugan. På endera eller ibland båda gavlarna är en tvåvånings loftbyggnad kopplad till stugan. Här finns förråd och på övervåningen sovplatser.

Skiss enkelstugan Enkelstugan

Enkelstugan är den äldsta byggnadstypen av den jordbrukande befolkningens bostäder. Senare lever den kvar som bostadshus på malmarna.

Stugan har tre rum; förstuga, kammare och kök. Köket är det rum där man vistas mest. Här finns husets enda värmekälla, spisen och den stora bakugnen.

Skiss parstuga Parstugan

Parstugan är fram till mitten av 1800-talet, den vanligaste typen av bostadshus. Parstugan är i många fall en tillbyggd enkelstuga. På ena gaveln har man byggt en sal eller gäststuga. I salen firas större helger och fester och här tar man emot besökare.

Halvannanvånings stuga

På 1800-talet ökar befolkningen liksom välståndet på ön. Många manbyggnader byggs om eller ersätts med nya. En långsmal parstuga i två våningar blir vanlig.

Skiss halvannanvåningsstuga

Längs övre planets långväggar, i "halvannan vånings stugan", är det lågt till taket. Bottenvåningens plan är detsamma som den gamla parstugans.

Tvåningshus
- träslott och hus med fritrappa -

När jordbruket på 1800-talet börjar ge bättre avkastning, vill bonden ha en större och mer ståndsmässig bostad. Han bygger ett trähus i två våningar ofta på en hög sockel av kalksten. Utvändigt leder en pampig stentrappa, i rak vinkel mot byggnadens entré, en s.k. fritrappa. Yttertakets form är de i flesta fall sadeltakets, men på mellersta delen av ön, bygger man under några årtionden med brutna tak. Bottenvåningen är som regel en sexdelad herrgårdsplan. Från förstugan kommer man, rakt fram, in i en stor sal. I den ena gaveländen ligger två rum, i den andra ett rum och kök.

Denna hustyp har uppförts i en mängd variationer och byggts långt in på 1900-talet. Till det skogsfattiga södra Öland flyttades stora mangårdsbyggnader av trä från Småland, ofta forslades dessa över vinterns is på Kalmarsund.

Skiss undantagsstuga "Bodar" - undantagsstuga, brygghus eller sommarkök -

Den kringbyggda gårdens mangård flankeras på båda sidor av mindre byggnader. Dessa enklare hus kan vara undantagsstuga, brygghus eller sommarkök samt förrådsbodar av skilda slag. De förstnämnda består ofta av bara två rum. I ett av rummen finns husets eldstad. Halva byggnaden kan vara uppförd av sten, medan andra halvan är av trä.

Dös - hörn Radbyns uthus runt fägården

Stall, fähus, loge och lador är uppförda av kalksten eller en kombination av kalksten och skiftesverk.

Norr om en linje Köping - Bredsättra finns en liten specialitet. Fägårdarnas sammanbyggda huslängorna är vid ytterhörnen avfasade eller rundade. Dessa hushörn kallas "dös". Man tror, att det gamla sättet att lägga halmen löst på taket, har frammanat denna byggnadsdetalj.

Upp

[ Föregående sida ]
[ Tillbaka till meny bebyggelse ] [ Tillbaka till huvudmenyn ] [ Innehållsförteckning ]