Byggnadens delar och material

Kalksten
Väggar och stomme av trä
Yttertak - taklag
Fasader, dörrar, fönster m. m.
Meny bebyggelse
Huvudmeny
Innehåll A-Ö
Inledning

Genom tiderna har materialvalet styrts av vad man haft till hands. Öland är fattigt på skog, undantaget Mittlandsskogen och trakten runt Böda. Kalksten finns det däremot mycket av. Den har används flitigt till golv, trappor och formats till olika utsmyckningar. Som taktäckning har torv, halm och även kalkstensflisor använts. Virke och hela hus köpte man förr från fastlandet. På vintern drog man husen och virkeslassen över isen.

Idag är byggnadsmaterialen som står till buds mångdubbelt fler. Många tillverkas och forslas från platser långt utanför Sveriges gränser. Material och byggnadsteknik, som redovisas här, är de på Öland traditionella. De har använts genom århundraden.