Tillbaka till öländsk stadsbebyggelse

Badortstidens Borgholm

Under 1800-talet blev det populärt med kalla bad, en vana som importerades från Tyskland. Tidigare hade en del badorter etablerats i Sverige och omkring 1860 tog idén form i Borgholm och ett kombinerat kall- och varmbadhus öppnades 1865.

Samma år blev hamnen i Borgholm klar för att kunna ta emot större fartyg. Redan första sommaren kom regelbundna ångbåtsförbindelser i gång med bland annat Stockholm, Norrköping och Kalmar. Tidigare hade det varit ett begränsat antal besökande ifrån andra orter till Borgholm under somrarna, men med hamnen, öppnades orten för ett större antal besökare.

Under den första tiden var det endast badhuset som ansågs lockande för badgästerna. Övernattningar skedde i olika privathem i Borgholm. Efter 1880 kom byggnationen i gång i Borgholm, då uppfördes en del hotell och privata sommarbostäder för privatpersoner. Under denna period utvecklades en speciell byggnadstradition som benämns:

Borgholms-Stilen

Den präglades av sin period, senare delen av 1800-talet och de första årtionden av 1900-talet. Liksom tidigare var det nödvändigt att få upp husen från marken med en hög grund, ibland med källare. Överbyggnaden i trä är ofta en blandning av nationalromantik och jugend. Husen målades i ljusa färger, detaljer och snickarglädjen i vitt. Byggnaderna får därför ett intryck av förvuxna lusthus. Den byggnad som under många år var typisk för Borgholm var badrestaurangen som stod färdig 1897. Både före och efter uppfördes flera byggnader i liknande stil. Därför var många av de nybyggnationer som skedde under denna tid endast avsedda att nyttjas under den varmare årstiden.

Badhusrestaurangen i sina glansdagar

Många av de byggnader som var typiska för perioden i Borgholm har brunnit ner. Strand hotell brann den 16 september 1951. Paviljongen på Höjden, brann en torsdagskväll den 17 september. 1959. Varmbadhuset som byggts om till hotell 1939 under namnet Venezia, brann den 10 januari 1964. Riddargården som brann ner den 10 juni 1966. "Badhusresturangen", sista åren under namnet "Restis" som brann den 13 september 1973. Den kallades av Borgholmsborna allmänt för krokanen under trettiotalet. På en del av dessa platser har byggnader uppförts i nya skepnader.

På platsen för "Socitetsparken" uppfördes 1885 en byggnad i denna typiska stil som gick under namnet Socitetshuset. Under många år var detta badortens nöjescentrum. 1944 hade det sedan en tid tappat sin popularitet och förfallit, varför det beslutades om att riva byggnaden.

De byggnader som i dag finns kvar som representanter för badortstidens arkitektur är bland annat: Vollinska villan på Villagatan. Lilla Nyborg på Storgatan, samt partier av Villagatan och Badhusgatan.

1955 lades ångbåtstrafiken på Borgholm ner. Den hade då spelat ut sin roll genom att andra kommunikationer kommit till, bland annat massbilism. En annan typ av turism har gjort sitt intåg.

Lundegårds campingplats

Upp

[Tillbaka till öländsk stadsbebyggelse]
[Tillbaka till meny bebyggelse]
[Tillbaka till huvudmenyn] [Innehållsförteckning ]

0