Till meny bebyggelse

Öländsk "Stadsbebyggelsen"

De två platser på Öland som kan anses ha någon typ av stadsbebyggelse är före detta staden Borgholms och före detta köpingen Mörbylånga. De anlades under 1800-talets början. Borgholm genom kungligt brev den 28 augusti 1816, och Mörbylånga den 13 oktober 1820. Båda samhällena anlades på platser som tidigare hade mycket liten befolkning.


Borgholms statuter
Borgholms första bebyggelse
Badortstidens bebyggelse
Mörbylånga köping

[Tillbaka till meny bebyggelse]
[Åter till huvudmeny] [Innehållsförteckning A - Ö]