Tillbaka till meny bebyggelse

Källor bebyggelse

Bebyggelsen på landsbygden

Gidstam, B. 1998. Ölands kultur och natur.

Henriksson, G. 1994. Skiftesverksbyggda boningshusen. Ölands-perspektiv. Ölands hembygdsförbund.

Henriksson, G. 1989. En träbyggnadsteknik bevarad från det medeltida Eketorp till våra dagar. Skiftesverk på Öland.

Hofrén, M. 1933. Öländska bygdestudier. Kalmar läns fornminnesförening medelande XXI.

Hofrén, M. 1948. Öländska byar och gårdar. Öland I.

Hofrén, M., Henriksson, G. 1995. Husen på Öland.

Holdar, C-G. 1994. Brand på Öland. Ölands-perspektiv. Ölands hembygdsförbund.

Jordbrukets byggnader. Bebyggelsehistorisk tidskrift nr. 29.1995.

Lundquist, G. 1994. Manbyggningar och malmställen. Ölands-perspektiv. Ölands hembygdsförbund.

Nilson, A. 1994. Mandelgren på Öland. Öländska stråtak. Ölands-perspektiv. Ölands hembygdsförbund.

Olsson, L E. 1998. Gamla hus.

Sporrong, U. 1981. Radbyarna på Öland. STFs känn ditt land serie nr. 10.

Sporrong, U. 1995. De stora Östersjööarna. Svenska landskap.

Åhstrand, P. 1768. Beskrifning öfwer Öland. Nytryck 1979. Uppsala.

Stadsbebyggelse

Adolfsson, G. P. D. 1990. Kalmarsunds vita båtar.

Ahlqvist, A. 1822-1827. Ölands historia och beskrifning. Nytryck 1979.

Areen, E. E. 1924. Borgholm staden och badortens historia.

Nilsson, R. 1995. Badortstidens Borgholm.

Torsund, N. (red.) 1983. Mörbylånga. Mörbylånga hembygdsförening.

Åhstrand, P. 1768. Beskrifning öfwer Öland. Nytryck 1979.

Borgholms slott

Borelius, A. 1969. Öland: fornborgar, väderkvarnar, kyrkor och slott.

Engström, T. 1922. Öland: dess historia, land och folk.

Hultenberg, H. 1937. Öland. En kort beskrivning för turister.

Rudolfsson, J. 1992. Kungsården i äldre tider. Borgholms kungsgård. Om naturen och människorna på en öländsk kungsgård.

Rosell, I. (Uppsats). Bidrag till slottets byggnadshistoria. Borgholms slott och Tessin d. ä.

Wikerstål, E. Byggnadsbeskrivning Borgholms slott, reparation av murverk och muravteckningar.

Kalmar län, årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård 1941.

Svenska turistföreningens årsbok 1974.

Kungsgårdarna

Areen, E. 1937. Ottenby, kulturhistoriska anteckningar om Ölands största och märkligaste kungsgård.

Andrén, E. 1975. Ås, socken på Ölands sydspets.

Borelius, A. 1969. Ölands: fornborgar, väderkvarnar, kyrkor och slott.

Lindell, B. 1996. Om Hornskungsgård i Högby socken på Öland.

Lundh, K. 1992. Borgholms kungsgård. Om naturen och människorna på en öländsk kungsgård.

Palm, B. 1949. Öland del III.

Ölands Kyrkor

Boström, R. 1966. Kyrkor på Öland.

Boström, R. 1967. Nordisk medeltid. Konsthistoriska studier tillägnade Armin Trulse.

Boström, R. 1996. Källa kyrkor.

Boström, R. 1997. Mörbylånga kyrkor.

Boström, R. 1988. Resmo kyrka.

Boström, R. 1883. Vickleby kyrka.

Danielsson, G. 1955. Resmo, en hembygdsbok.

Palm, B. 1994. Öländska prästgårdar. Ölands-perspektiv. Ölands hembygdsförbund.

Ross, T. Från tegnerlada till basilika.

Thornell, A. 1952. Artikel om Torslunda kyrka. Torslundaboken.

Wirsell, G. 1952. Kastlösa. Umeå.

Kvarnar

Ahlqvist, A. 1822-27. Ölands historia och beskrifning. Nytryck 1979.

Gidstam, B. 1975. Öland Sommarvandringar.

Göransson, S. 1952. De öländska skurverken. Åkerbo hembygdsförenings årsbok.

Johansson, E. 1994. Väderkvarnarna på Öland. Ölands-perspektiv. Ölands hembygdsförbund.

Palm, B. 1955. Ölands väderkvarnar.

Upp

[ Tillbaka till meny bebyggelse ] [ Tillbaka till huvudmenyn ]
[ Innehållsförteckning ]