Kungsgårdar
Borgholms kungsgård
Horns kungsgård
Ottenby kungsgård
Källförteckning
Huvudmeny
Meny bebyggelse
Innehåll A-Ö

 Gustav Vasa lät under 1500 - talet  upprätta kungsgårdar runt  om i  landet, för att främja lantbrukets  utveckling och rationalisering. Detta  kunde ske tack vare att staten kom  att överta stora arealer odlad jord  från kyrkan. På Öland anlades fem  stycken; Borgholm, Halltorp, Horn,  Gärdslösa och Ottenby. Halltorp  och Gärdslösa försvann redan på  1600-talet, medan Ottenby,  Bogholm och Horn fortfarande är  aktiva jordbruksfastigheter.

 
Kungens avsikt med inrättandet av kungsgårdar var att skapa avels- och mönstergårdar för bönderna i trakten. Man producerade spannmål, kött, smör och ull för hovets och militärens räkning. Ända fram till 1800-talet lade man större vikt vid animalieproduktion än vid spannmålsproduktion