Prästgårdar

Ett urval av öländska prästgårdar som kan anses representativa för ön.

Glömminge prästgård

Gärdslösa prästgård

Resmo Prästgård

Meny bebyggelse

Resmo gamla prästgård, numera församlingshem.


[Tillbaka till meny bebyggelse]
[Tillbaka till huvudmeny] [Innehållsförteckning]