Tillbaka till meny kyrkorna på Öland
 
 

Algutsrums kyrka

Algutsrums gamla kyrka var ett typiskt romanskt medeltidstempel. Från början en liten absidkyrka, där absiden hade utvändiga fönsternischer. I slutet på 1100-talet byggdes ett västtorn med välvda våningar. En praktfull sydportal dominerar långhuset fasad. Rhezelius avbildar en rikt utsmyckad kyrka med vackra proportioner. Tornets alla nischer och ljudgluggar vittnar om duktiga stenmästare - kanske "Calcarius" (dopfunten) och Håkan Tanna, "Gärdslösamästaren" (portal och fönster) var inblandade i medeltidskyrkans uppförande. Något östtorn blev inte uppfört i Algutsrum.

1806 gjordes långhusets fönster jämnstora. 1822 rivs medeltidskyrkan. Långhus, kor, absid och en sakristia mot norr ersattes av en salkyrka med sakristia i öst. Västtornet samt delar av långhuset och sakristians nordmurar behölls. 1864 rivs även västtornet och ersätts av nuvarande. Även de medeltida murresterna försvinner. Långhuset förlängs mot väster.

Löfgrens teckning visar 1822 års kyrka från norr och söder samt detalj under rivningsskedet.
Rhezelius, 1634
Löfgren, 1822
Frigélius, 1750

Upp

 

[ Tillbaka till meny kyrkorna på Öland ]
[ Tillbaka till meny bebyggelse ] [ Tillbaka till huvudmenyn ]
[ Innehållsförteckning ]