Tillbaka till meny kyrkorna på Öland

Glömminge kyrka

Kyrkan från väster

Glömminge kyrka skiljer sig inte från flera av Ölands kyrkor vad gäller byggstart, alltså mitten av 1100 talet.Av den ursprungliga kyrkan är den norra väggen, och den västra gaveln kvar, som är en del av tornet.Kyrkans längd med absiden var omkring 19 meter, en för sin tid normalstor kyrka på landet.Rundbågiga portaler ledde in i kyrkan och små högt placerade fönster som också var rundbågiga, tillhörde 1100 talskyrkan.Mot slutet av seklet hotades Öland av hedniska folk som kom från söder och sydostKyrkan fick därför ett kraftigt försvarstorn som skulle skydda befolkningen i händelse av invasion. Det är samma torn som vi ser i dag, men lanterninen är från 1819.

Kyrkan byggs ut på 1240-talet då det var fred och välstånd på Öland. Den fick en s.k. korsarm med en stor portal i söder.Omkring år 1300 ersattes koret med ett nytt som hade samma längd och bredd som långhuset.Hundra år senare pryddes koret med kalkmålningar föreställande helgon och heliga personers martyrier.Under slutet av 1400 talet kalkades målningarna över i samband med ombyggnad av koret.

 

Av kalkmålningarna finns i dag bara den på norrväggen som hittades 1953 kvar.

   

Upp

[Tillbaka till meny kyrkorna på Öland]
[Tillbaka till meny bebyggelse][Tillbaka till huvudmeny]
[Innehållsförteckning]