Tillbaka till meny förhistoria


Källor

Jägarstenålder

Burenhult, G. 1988. Länkar till vår forntid. Stockholm.

Hagberg, U. E. 1978. Tiotusen år på tio sidor - ett försök till sammanfattning. Kalmar län 1978.

Källström, M. 1996. Rena rama stenåldern. Artikel i Ölandsbladet 1996-08-03.

Larsson, L. 1988. Ett fångstsamhälle för 7000 år sedan. Lund.

Stenberger, M. 1969. Sten brons järn. Stockholm.

Muntliga uppgifter: Kenneth Alexandersson, Hans Gurstad-Nilsson och Michael Källström, Kalmar läns museum.

Bondestenålder

Alexandersson, K., Gurstad-Nilsson, H. & Källström, M. 1996. Stenålder i järnåldersland. Om den pågående specialinventeringen på Öland. Bulletin för arkeologisk forskning i Sydsverige nr. 2-3.

Arne, T. J. 1909. Stenåldersundersökningar II och IV. En öländsk gånggrift. Ensamgravar från stenåldern i Sverige. Fornvännen.

Edling-Arnell, I. 1990. En levande forntida bygd. En bok om Räpplinge. Borgholm.

Hagberg, U. E. 1978. Tiotusen år på tio sidor - ett försök till sammanfattning. Kalmar län 1978. Kalmar.

Holgersson, K. 1976. Nyupptäckta fornlämningar, hällkista och stensättning. Vickleby, Vickleby sn. Riksantikvarieämbetet rapport 1976 B 45.

Köningsson, L. K., Köningsson, E-S., Bendixen, E. & Possnert, G. 1993. Topography and Choronlogy of the Alby Stone Age Settlement on Southeastern Öland, Sweden. Sources and resources. Studies in Honour of Birgit Arrenius. PACT 38.

Lidén, K. 1995. Megaliths, Agriculture and Social Complexity; A diet study of two swedish megalith populations. Journal of Anthropological Archaeology.

Pettersson, K. G. 1956. Undersökningar av hällkistor vid Torslunda på Öland. Fornvännen 1956:2-3. Stockholm.

Schulze, H. 1978. Två öländska gravar från sen stenålder. Kalmar län 1978. Kalmar.

Schulze, H. 1986. Forntiden i Köping. I En bok om Köping och Egby. Köpingsvik.

Welinder, S., Pedersen, E. A. & Widgren, M. 1998. Det svenska jordbrukets historia, Band 1. Jordbrukets första femtusen år. 4.000 f.Kr.-1.000 e.Kr. Stockholm.

Åberg, N. 1923. Kalmar läns förhistoria. Kalmar.

Bronsålder

Arne, T. J. 1919. Ölands första kända bronsåldersristning. Fornvännen.

Jansson, I. 1978. Gösslunda rör. Kalmar län 1978. Kalmar.

Hammarskiöld, B-M. 1985. Ett läns utveckling. Länsstyrelsen i Kalmar län. Kalmar.

Meschke, C. 1997. Tannes hög och andra fornminnen. Kalmar.

Schulze, H. 1993. Utgrävningarna vid Köpings skola. Kalmar län 1993. Kalmar.

Stenberger, M. 1969. Sten brons järn. Stockholm.

Åberg, N. 1923. Kalmar läns förhistoria. Kalmar.

Otrycka källor: Westergren, E. 1990. Köping-Borgholmsområdet. Forntiden och medeltiden. Faktahäfte för lärare.

Muntliga uppgifter: Dag Widholm, Kalmar läns museum.

Järnålder

Beskow-Sjöberg, M. 1978. Överplöjda järnåldersboplatser. Kalmar län 1978. Kalmar.

Edgren, B. 1978. Hässleby borg. Kalmar län 1978. Kalmar.

Fallgren, J-H. 1993. Bebyggelsearkeologiska undersökningar i Böda sn på Öland.
Kalmar län 1993. Kalmar.

Fallgren, J-H. 1994. En vendeltida- och vikingatida grophusbebyggelse i Övra Wannborga på Öland. Tor 26. Uppsala.

Hagberg, U. E. 1973. Köping på Öland. Tor XV. Uppsala.

Hagberg, U. E. m.fl. (red.), 1987, 1991, 1996. Ölands järnåldersgravfält, vol. I-III. Stockholm.

Schulze, H. 1978. Köpingsvik under vikingatiden. Kalmar län 1978. Kalmar.

Stenberger, M. 1948. Det forntida Öland. i Palm, B. (red.) Öland, del I. Kalmar.

Stenberger, M. 1969. Sten brons järn. Stockholm.

Otrycka källor: Gurstad-Nilsson, H. 1995. Utbildningsmaterial framtaget till Ölandsprojektet.

Fornlämningar

Fallgren, J-H. 1993. Bebyggelsearkeologiska undersökningar i Böda sn på Öland.
Kalmar län 1993. Kalmar.

Hagberg, U. E. 1987. Med arkeologen Sverige runt, 3:e omarbetade upplagan. Stockholm.

Schulze, H. 1993. Gamla och nya fynd i Triberga på Öland. Kalmar län 1993. Kalmar.

Runstenar

Söderberg, S. , Brate, E. 1900-1906. Sveriges Runinskrifter, band 1: Ölands runinskrifter. Stockholm.

Otryckta källor: Länsstyrelsen i Kalmar län. 1985. Runstenar i Kalmar län.

[ Tillbaka till meny förhistoria ] [ Tillbaka till huvudmenyn ]
[ Innehållsförteckning ]