Jägarstenålder
Bondestenålder
Bronsålder
Järnålder
Fornlämningar
Runstenar
Tidsaxel
Innehåll A-Ö
Meny historia
Huvudmeny
Källor
Inledning

Öland är ett landskap med många rika lämningar från förhistorisk tid, inte minst genom ett stort antal synliga fornlämningar. I museernas samlingar finns också ett stort antal fynd vilka kan berätta om öns långa historia, upphittade vid arkeologiska undersökningar eller vid arbete i jorden. Fynd och lämningar bildar också grunden till ett omfattade källmaterial om öns historia i form av inventeringar, databaser, vetenskapliga och populära skrifter med olika ämnesinriktning.