Tillbaka till meny förhistoria
Tidsaxel

Länkar till vår forntid. Vad hände på Öland?

Arkeologiska perioder
1500 1500
Medeltid
Borgholms slott grundläggs.
Öland kristnas.
1050 1050
0/ Kr. f Järnålder
0/ Kr. f Ölands "guldålder". Rik gårdsbebyggelse, fornborgar.Offer i Skedemosse. De stora gravfälten kommer till.
500 500
Bronsålder
Bronslurar offras i Långlöts mosse.
Stora gravrösen byggs bl a "Blå rör" i Köpings socken.
1800 1800
Bondestenålder

Stenkammargravarna i Resmo anläggs. Öland har nu en troligtvis välorganiserad herde och fiskarbefolknig.
Ölänningen blir bonde.
4200 4200
Jägarstenålder

De första jägarfamiljerna slår sig ner på Öland, bl a vid Hässleby, Källingmöre, Öj, Skedemosse och Alby.
10000 10000
Äldsta stenålder
Baltiska issjön
Öland står under vatten
11000 11000

[ Tillbaka till meny förhistoria ] [ Tillbaka till huvudmeny ]