Tillbaka till meny 1500-talet

Nya tiden

Den nya tiden inleddes, när Gustav Vasa blev kung i Sverige 1523 och medeltiden avslutas. Under hans regeringstid övergår kyrkan i Sverige från katolsk till Luteransk.

Öland var länge gränstrakter, då svensk-danska gränsen gick mellan Småland och Blekinge, fortsatte sedan ut i Östersjön och vattnet utanför Ölands södra udde var danska. Dessa trakter blev åter en riksgräns, genom Kalmarunionens upplösning. Krig hade förekommit under flera år, men även efter Sveriges självständighet, fortsatte stridigheterna mellan svenskar och danskar.

När Gustav Vasas trupper intagit Kalmar, skyndade fältöversten Arvid Westgöte över till Öland. Ölänningarna mottog honom med glädje och svor trohetsed emot Gustav Vasa. Både ön och fastlandet var då utblottat efter det långvariga kriget. För att upphjälpa Öland utfärdade Gustav Vasa ett previlegiebrev för Ölands bönder om fri seglation och handel på Tyskland.

1542 utbröt det så kallade "Dackeupproret", som endast i begränsad omfattning berörde Öland, även om ett utbrett missnöje över den nya ordningen, fanns också hos den öländska allmogen.

Kung Gustav överlämnar 1557 ett landområde, inklusive Öland till kronprinsen, den förste kronprins som Sverige haft. Han blir kung Erik XIIII 1560 när Gustav Vasa avlider.

Teckning från sjösidan av Borgholms slott omkring 1600.

År 1568 blev Johan III kung i Sverige och Öland blev samma år anslaget till "Lifgeding" åt hans polska gemål Catarina Jagellonica. Ombyggnaden av Borgholms slott påbörjades under denna tid. Slottet bestod tidigare av enklare försvarsmurar och bostäder med ett kärntorn centralt placerat. Detta försvarsfäste passade inte som bostad åt en drottning, utan Johan satte i gång en ordentlig ombyggnad av slottet. Kungen beordrade fogden att varje dag skulle 20 man under 6 till 7 månader av året vara i arbete på Slottets byggande. Virke skulle hämtas från sidlandet (Småland) och sten brytas på Öland. Byggnationen vid slottet fortsätter fram till drottningens död 1583. Slottsbyggnationen stod sedan stilla under åtskilliga år.

1569 avfattade kungen ett brev där han förbjuder all jakt på högvilt och förklarar Öland vara en för konungens räkning fredkallad plats.

Öland hade hittills hört till Linköpings stift, men den 30 april 1607 införlivades Öland med Kalmar stift.

Upp

[Tillbaka till meny 1500-talet]
[Tillbaka till meny historia] [Tillbaka till huvudmenyn]
[Innehållsförteckning ]