Till meny 1500-talet


Nästan ständiga krig med danskarna

Bilden återger krigshändelserna i Östersjön augusti 1564, då danskarna landstiger på Öland. Från Peder Hansons Reesens "Krönicke" (1680).

Krig utbryter med danskarna sommaren år 1563. Vid denna tid var Ölands södra udde den mest utsatta punkten för anfall från danskarna, där de landstiger sommaren detta år, bränner, härjar och plundrar kyrkor. Den 11 september anländer den svenska flottan till Ölands södra udde och ett stort sjöslag utbryter. Något segrare blir det inte i slaget, utan båda flottorna avseglar till sina hemmahamnar med vissa förluster.

Följande år har de båda fiendeländerna samlat en mer betydande flotta. Den svenska med 35 skepp och den danska med 28, vilka även samarbetade med den Lybska, med okänt antal skepp. Flottorna stöter på varandra mellan Öland och Gotland, den 30 maj. Då vinden var ostlig drar sig båda flottorna mot Ölands norra udde och en strid utbryter. Följande dag hamnar en lybsk "feurboll" i en kruttunna på det svenska amiralitetsskeppet Mars och det springer i luften tillsamman med 800 Svenskar och ett okänt antal danskar och tyskar, som kommit ombord för att plundra efter att befälen övergivit fartyget.

Ett nytt sjöslag utbryter den 12 augusti vid norra Öland och dagen därefter fortsätter slaget i norra Kalmar sund. På kvällen den 13 augusti tar danskarna till flykten och efterlämnar tre fartyg med 600 danskar, som blir krigsfångar. Medan sjöslaget pågick stod kungen beredd på den öländska stranden för att leda allmogen i motståndet vid eventuella danska landstigningsförsök.

Under det följande året fortsätter sjöslagen, utan något direkt avgörande.

Upp

[Tillbaka till meny 1500-talet]
[Tillbaka till meny Historia] [Tillbaka till huvudmenyn]
[Innehållsförteckning]