Tillbaka till meny 1600-talet

Krig och plundring på ön

Krig utbröt med danskarna 1611, det så kallade "Kalmar-kriget". Danskarna erövrade Kalmar stad och belägrade slottet. De försök som gjordes av danskarna att befästa Öland misslyckades, då allmogen och det förlagda krigsfolket gjorde starkt motstånd och slog tillbaka fienden. Kalmar slott föll i danskarnas händer den 3 augusti 1611. Det medförde en moralisk försvagning av motståndet. Efter förhandlingar besattes Öland. Den 7 augusti fick Ölands innevånare befallning att den 12 augusti hylla Christian på Borgholms slott. Ölänningarna hade hoppats på danskarnas mildhet mot landet, med kapitulationen och löften från danske kungen. Men dessa förhoppningar kom dock på skam, då danskarna förlade en ryttare och två knektar hos varje bonde, så Ölänningarna kände missnöje med den danska överheten.

I början av oktober samma år hade den svenska krigsmakten samlat sig och återtog Öland. Den 8 oktober lämnade danskarna Öland, men fortfarande behärskade de Kalmar och fortsatte plundringarna på Öland under vintern. Under vintern 1612 gör danskarna flera försök att besätta Öland, men blir tillbakadrivna.

I samband med dessa händelser påbörjades anläggandet av en skans vid Färjestaden. Under våren samlades de danska styrkorna. Med 300 skepp landsteg de vid en udde Edholmen, väster om Mörbylånga kyrka. Pingstdagen 31 maj 1612, vid soluppgången, utbröt en stor batalj. Striden pågick fram till middagen, då de svenska styrkorna tvingades på flykt och marscherade mot Borgholms slott. Den svenska armén formerar sig och mötte danskarna en halv mil från slottet (enligt Abraham Ahlquist). Den svenska armén tvingas på flykt, och retirerar till slottet och en intensiv belägring och beskjutning av slottet börjar.

Dansk illustration till deras landstigning på Öland 1612.

Svenskarna klarade inte denna belägring och efter ackordering fick den svenska truppen lämna slottet och ön. Danskarna plundrade och brände på ön och satte sig som herrar på slottet. Den danska hären slet mycket ont och svalt på Borgholms slott då de under striderna förstört nästa alla förråd som fanns på ön.

Ett fredstraktat slöts den 19 januari 1613 i Knäred, där det beslöts att Öland skulle återgå till Sverige. Tredjedag påsk samma år skulle Borgholms slott överlämnas till svenskarna. Perioden mellan freden och överlämnandet utnyttjade danskarna till att plundra Öland och slottet på allt som fanns. När svenskarna återtog slottet, konstarade de att danskarna plundrat det på allt av värde, det fanns varken dörrar, fönster eller annat som kunde användas.

I mitten av 1600-talet blir Blekinge med flera landskap svenska och riksgränsen flyttas bort från de öländska vattnen, men krigshandlingar på öländsk mark fortsätter.

Nästa stora krigshändelse som berörde Öland inföll den 1 juni 1676, då Stora Kronan kantrade och sjönk utanför Slagerstad på östra sidan av Öland.

Nästa år återkom danskarna och plundrade och brände på Öland. Svenskarna hade en mindre garnison förlagd på Borgholms slott. Den 14 augusti besköts Borgholms slott från sjön av danskarna. det är enda gången så har skett och ett näst intill omöjligt förfarande med den tiden skeppskanoner.

Öland var utblottat och inga nya försök gjordes att landstiga de kommande åren, då inget av värde fanns kvar. Fred slöts med danskarna i Lund den 26 september 1679. Öland undgick krigshärjningar under de kommande åren.

Upp

[Tillbaka till meny 1600-talet]
[Tillbaka till meny historia]
[Tillbaka till huvudmenyn] [Innehållsförteckning]