Till meny 1700-talet

Ritning av fyren från 1785.

Vattnen utanför Ölands södra udde har under lång tid varit beryktat för sjöfarande, på grund av de därutanför liggande undervattensrev. Under långa tider hade många fartyg där blivit vrak.

De äldsta kända dokumenten om en fyrbåk vid södra udden är från en karta daterad till 1682. Den utgjordes då av en vippanordning, så att elden kunde höjas upp vid behov. Strandningar i dessa trakter ansågs som en lönande biinkomst för befolkningen. Därför underhölls inte fyrbåken eller till och med saboterades, speciellt under krigstider, när myndigheterna inte hade möjlighet att hålla personal där.

Under 1700-talet underhölls en fyrbåk på privata initiativ periodvis. Arrendatorn på Ottenby kungsgård Adolf von Roxendorff tog initiativ till en permanent fyranläggning på södra udden för ett statsanslag på 6000 riksdaler. Arbetet genomfördes under åren 1784 och 1785. Sten till fyren togs till stora delar från Kyrkhamns kapellruin. Fyren blev 42 meter hög med 197 trappsteg i en spiraltrappa upp till toppen.

Den första tiden eldades fyren med engelsk stenkol i en fyrpanna av tackjärn. Senare använde man rovolja, fotogen och gas. Fyren elektrifierades 1948. Den är än i dag Sveriges högsta fyrbyggnad.

Upp

[Tillbaka till menyn 1700-talet]
[Tillbaka till huvudmenyn] [Innehållsförteckning]