Tillbaka till meny historia


1900-talet

Vid seklets början inleds en utveckling av Öland, genom att järnvägen anläggs och sockerbruket startar i Mörbylånga. Cementa i Degerhamn var etablerat sedan senare delen av 1800-talet. Färjeförbindelsen över Kalmar sund hade växt och det gamla problemet med veckolånga uppehåll i förbindelsen över sundet löstes.

Den emigration och utflyttning som inleddes under 1800-talet fortsätter. Under den senare delen av perioden sker den mesta av flyttningen till svenska fastlandet. Innan bron stod klar 1972 var befolkningen nere i omkring 19.500 innevånare.

Vy över Mörbylångadalen, en modern jordbruksbygd.


Under denna tid etablerades en del industrier som förädlade jordbrukets produkter, flera mejerier och konservfabriker startade. De mest betydande varor som produceras på ön var jordbruksprodukter och bearbetad kalksten. Fönsterbänkar i kalksten återfinns på många ställen i Sverige och utomlands.


Under senare år har åter vinden på Öland börjat komma till nytta.

Turismen hade tidigare varit begränsad, men in på 1950-talet börjar massturismen. I dag har den växt till omkring 1.800.000 besökare om året.

Upp

[Till menyn historia]
[Tillbaka till huvudmenyn] [Innehållsförteckning ]