Tillbaka till meny 1600-talet

Olika herrar över Öland

Sverige var i en ekonomiskt svår situation efter de olika krigen. För att klara betalningarna av Elfsborgs lösen, bortarrenderades Öland 1620 till Lars Simonsson Falk mot en årlig ränta av 12.150 daler.

Ett nytt arrendekontrakt slöts 1623 med Herman Bothe, en adelsman från Mechlenburg. På 10 år mot en årlig ersättning av 18.295 daler. Dessutom skulle han hålla 125 utrustade ryttare och 450 man fotfolk.

Herman Bothe bosatte sig på Ottenby, där han förde en furstlig hovhållning och slöseri av öns resurser. Om sommaren 1624 lät han antända en ljungmark invid Ottenby som hotade lunden, så att krigsfolket fick uppbådas för att släcka elden.

Hans misskötsel av Öland ledde fram till att han inte klarade arrendet, utan han tvingades rymma från Öland 1625, förklädd i kvinnokläder. Han fasttogs hos sin svåger i Danmark, och fördes till Stockholm, frigavs och återkommer till Öland. Han fängslas åter 1626 och insättes på Kalmar slott.

[Tillbaka till meny 1600-talet]
[Tillbaka till meny historia]
[Tillbaka till huvudmenyn] [Innehållsförteckning]