Tillbaka till meny 1600-talet

Prins Karl Gustav styr Öland

Drottning Kristinas överlämnar 1651 hela Öland till sin kusin prins Karl Gustav och tronföljare, att fritt disponera och räntan av landet.

Prins Karl satte i gång med olika verksamheter på Öland. Han börjar med att rusta upp slottet som hade stått och förfallit sedan Johan IIIs tid. Runt kungsgården tog han i tu med trädgården. Han vidtog åtgärder för att dika ut Skedemosses och sådde havre på densamma. På södra Öland blev grankottar utspridda på lämpliga platser för granskog. Under 1653 byggdes en mur vid södra udden, för att skapa en barockmässig inramning av kungsgården.

Karl X Gustafs mur sträcker sig 4611 meter från kust till kust på södra udden. Uppfördes av öländska allmogen efter önskemål av prins Karl Gustav.

För att utföra dessa arbeten fick allmogen bidra med dagsverken. Den tidens sätt att beskatta allmogen.

1654 abdikerar drottning Kristina och prins Karl Gustav blir kung Karl X Gustav.

Kristina reste till Rom och förbehöll sig räntan från Öland, men hade inga andra intressen av ön.[Tillbaka till meny 1600-talet]
[Tillbaka till meny historia]
[Tillbaka till huvudmeny] [Innehållsförteckning]