Till meny 1700-talet


Under detta århundrade var Öland skonat från de flesta krigshändelser. De sista krigshändelser som över huvud taget drabbat ön, kan anses var händelserna på södra Öland sommaren 1717:

Den 4 juni detta år landsteg fienden utanför Näsby, de försökte där stjäla några torsk- och sillgarn. Fienden flydde till sjöss när de upptäcktes av befolkningen. De far vidare mot Össby, där de landsteg, folket var borta och husen står tomma. Där stals pengar, kläder, koppar, får och fä.

Den 7 juni återkom troligen samma gäng, de gick då i land vid Seby. De tog sig därifrån mot byn och vidare till Segerstad för att plundra och skövla. De fördrevs och tog till flykten före kl. 10.00 dagen därpå. Dessa händelser kan jämföras med den ödeläggelse, som förekom flera gånger under det föregående århundradet.
Det antas att det var ryska fribrytare som utförde dessa försök till plundring av Öland. Under denna period behärskade Ryssland stora delar av Östersjön.

Öland drabbades också indirekt av kriget som pågick under de första åren av seklet, genom det stora antal soldater som stupade i Carl XII:s fälttåg. P. Åstrand uppger att alla båtsmän i norra motet dödades i kriget, 520 man. Detta skedde under samma period som pesten förintat halva befolkningen.

Efter fredslutet 1721 inflyttade ett stort antal smålänningar till Öland. Anledningen till detta var att de nyinflyttade fick frihetsår från skatten. Öland var även lockande, då ön saknade adel. Adeln med sin pålagor ansågs som en börda för torpare och bönder. Efter några år hade ön återfått sin tidigare folkmängd.

Under senare delen av seklet var åter Sverige ute i krig genom Gustav III försök till krig mot Ryssland 1788. Öland förberedde sig då på en förväntad invasion. Den krigsdugliga delen av befolkningen övades i vapenbruk, vårdkasar förbereddes och vakter sattes ut på stränderna. Som tur var drabbades aldrig Öland av nya krigshändelser.

Upp

[Tillbaka till meny 1700-talet]
[Tillbaka till menyn historia]
[Tillbaka till huvudmenyn] [Innehållsförteckning ]