Tillbaka till huvudmeny

Källor Historia

Medeltid

Ahlqvist, A. 1822-27. Ölands historia och beskrifning. Nytryck 1979.

Axelsson, R., Janzon, K., Rahmqvist, S. 1996. Det medeltida Sverige: Öland.

Borg, K. (red.) 1998. Eketorp: fortification and settlement on Öland/Sweden. The Artefacts.

Boström. R. 1966. Ölands kyrkor. Sveriges kyrkor volym 108, band l:1.

Carlsson, W. Öland, del II. 1949. Det medeltida Öland.

Grimberg, C. 1959. Forntid och medeltid. Svenska folkets underbara öden I.

Göransson, S. 1982. Härad, socken och by på Öland. Bebyggelsehistorisk tidskrift nr. 4.

Hagerman, M. 1996. Spåren av kungens män.

Hildebrand, H. 1983. Sveriges medeltid, första boken.

Hildebrand, H. 1983. Handeln, samfärdsel och resor. Sveriges medeltid, andra boken.

Holdar, C-G. 1994. Brand på Öland. Ölands-perspektiv. Ölands hembygdsförbund.

Myrdal, J., Bäärnhielm, G. 1994. Kvinnor, barn och fester i medeltida mirakelberättelser.

Näsman, U., Wegraeus, E. 1979. Eketorp. Fortification and settlement on Öland/Sweden. The setting.

Söderberg, J. 1996. Sveriges ekonomiska och sociala historia, medeltid.

1500-1900 tal

Ahlqvist, A. 1822-27. Ölands historia och beskrifning. Nytryck 1979.

Areen, E. E. 1924. Den kungliga djurgårdsinrättningen.

Höjfors Hong, M. 1988. Torslunda II. En bygd i förvandling. Färjestaden.

Johansson, B. A. 1985. Regalskeppet Kronan.

Molde, B. 1993. Carl von Linnés öländska resa förrättad 1741.

Nelson, H. 1909. Emigrationsutredningens bygdeundersökningar. Öland.

Palm, B. (red.). 1949. Öland del I, II, III.

Olsson, B., Palm, B. 1963. Öland ett bildverk.

Åhstrand, P. 1768. Beskrifning öfwer Öland. Besynnerligen det norra motet eller fögderiet. Nytryck 1979.


Upp

[ Tillbaka till huvudmenyn ] [ Innehållsförteckning ]