Tillbaka till meny historia

Länkar till sjuttonhundratalet

1700-talet

Pesten härjar på Öland 1710-11

Byggandet av Långe Jan

Detalj av kyrkogårdsgrinden i Runsten som återger de olika häradssigillen, tv Norra häradet, th Södra häradet. Foto:J-Å Jonsson

[Tillbaka till meny historia]
[Tillbaka till huvudmenyn] [Innehållsförteckning]