Tillbaka till huvudmeny
Tidens gång, 1050-1300
Tidens gång, 1300-1400
Tidens gång, 1400-1523
Brytningstid - två nya makthavare
Makten över folket
Landskapet och landskapslagarna
Häradet och socknen
Befästningar
Den kristna kyrkan
Kyrkorna
Kyrkans del av skattebördan
Kloster och klosterträdgårdar
Försörjning
Sjöfart och handel
Köping - Sikavarp - Kyrkhamn
Boskapsskötsel och fiske
Kalksten och kalkbränning
Marknader
Byn
Gårdens byggnader
Det dagliga arbetet
Kläder
Maten
Mirakelberättelser
Digerdöden
Årets gång, högtider och fester
Källor

[ Tillbaka till meny historia ] [ Tillbaka till huvudmenyn ]
[ Innehållsförteckning ]