FOLKMUSIK
 
 

 Spelmansmusiken
Spelmän och vissångare
Uppteckningar

 Andliga visor
Ballader
Kärleksvisor
Polsktrallar och långdanser
Sjömansvisor
Skämtvisor
 Vaggvisor
 Visor

 Meny konst, litteratur & folkmusik
Huvudmeny
Källförteckning
Innehåll A-Ö

På Öland har folkmusiken inte blivit så särpräglad som i t.ex. Värend i Småland eller Dalarna. Där har människorna varit mer isolerade, eftersom det förr var mycket svårare att resa på land än till havs. Ölänningen har således haft många kontakter runt Östersjön, med utbyte av visor och låtar som följd.

I finlandssvenska områden, t.ex. Nyland och Åboland har många liknande melodier och texter som de öländska påträffats. På Öland har det också varit stora folkomflyttningar, både genom emigration och immigration.

Många öländska melodier går i dur, men det finns även melodier med svävande tonalitet, d.v.s. de har ingen utpräglad dur- eller mollstämning. Förhållandet, att det finns en viss överrepresentation av durmelodier, är inte något specifikt öländskt, utan betyder bara att det upptecknade materialet inte är så gammalt. De äldre melodierna byttes ut eller förändrades på grund av impulserna utifrån.