Tillbaka till meny folkmusik
 
 

UPPTECKNINGAR

1916 utgav Johan Götlind "Visor tryckta i år", där det finns skillingtryck och liknande mer sentida visor.

I serien "Svenska låtar" som Nils och Olof Andersson arbetade med i början av seklet, finns det ett trettiotal låtar från Öland. De var upptecknade före 1917, av organisten Axel Boberg, Malmö och lektor Fr. Steiner, Kalmar. De flesta är efter spelmannen Anders Johan Eriksson i Ryd, Glömminge socken. Småland/Öland/Blekingedelen kom ut första gången 1935.

En annan stor upptecknare är Nils Stålberg som i början på 1940-talet cyklade runt på ön och träffade spelmän och vissångare. Han skrev 1949 i boken "Öland", del II om "Visa och låt på Öland". Hans uppteckningar och spelmansbiografier finns på Landsmålsarkivet i Uppsala (ULMA).

Efter 1970-talets folkmusikvåg har även en del nya uppteckningar gjorts. 1976 påbörjades inspelningar i Småland och på Öland, på initiativ av Smålands Spelmansförbund. Magnus Gustafsson och Bengt Löfberg arbetade med detta projekt, som blev klart på hösten 1982. Parallellt med detta skedde en insamling och kopiering av äldre notuppteckningar i olika arkiv och hos privatpersoner. Magnus Gustafsson och Smålands Spelmansförbund gav 1983 ut boken "Folkmusik från Småland och Öland ". Den innehåller ett urval av detta insamlingsarbete.

Utbildningsradion gav 1987 ut ett band med öländska visor i serien "Visor i Sverige". Det var musikgruppen "Sågskära" från Växjö som sjöng och spelade. De hade tidigare gjort visbandet från Småland.

På hösten 1991 öppnades Smålands musikarkiv, i Växjö. Där finns många olika musikgenrer arkiverade, såsom blås- och kammarmusik, musikal och andlig musik. Det finns också en folkmusikalisk del som har det insamlade materialet som grund. Dansen har också sin givna plats där, med olika dansuppteckningar.

Alla som är intresserade av att göra efterforskningar inom folkmusiken, är välkomna dit. Förutom de nya inspelningarna, finns det en inspelning från 1949 med Ventlingespelmannen Gotthard Sjöman, kopior av alla uppteckningarna efter Nils Stålberg och underlaget till Svenska Låtar.

Göran Rygert och Lars Weinhardt samlade en stor del av de visor och låtar som finns i olika arkiv, i boken "Ölands folkliga visor och melodier genom tiderna" (1987). De hade även kontakt med en del traditionsbärare och gjorde uppteckningar efter dem. De flesta av de visor som nämns här, finns med i deras bok. Det finns också en utförlig biografidel, om de olika vissångerskorna och spelmännen.

 

Upp
 
 
Tillbaka till meny folkmusik ]
[ Tillbaka till meny konst ][ Tillbaka till huvudmeny ]
[ Innehållsförteckning ]