Litteraturen och Öland

Carl Linnæi Öländska Resa

 

Den första juni 1741 sent om eftermiddagen anländer Linné till Öland efter att den 15 maj ha börjat sin resa från Stockholm. "Ölands strand hade vi knappt rört, förrän vi märkte detta land var helt annorledes än de andra Sverige provinser".

Linné var utsänd av riksdagen för att undersöka om det inom riket fanns några växter för färgerier, ler och jordarter för porslinstillverkning, medicinalväxter, samt att underrätta sig om olika trä, växter djur, fåglar, kräk, m.m. Han skulle undervisa allmogen i nyttjandet av dessa upptäckter och diarieföra det han såg. Det var alltså en omfattande undersökning som skulle utföras.

Linné hade tidigare företagit olika resor i landet i liknande syften.

Carl von Linné1739.

Linné kommer till Öland och märker med en gång att landskapet skiljer sig från det övriga Sverige. Första dagen noterar han över 50 olika arter av växter. Han åker nästa dag vidare mot Borgholm och fortsätter sedan sin resa och besöker nästan varje ort på ön.

På sin resa söderut beskriver han vägen: "Resan ställdes åt Resmo längs efter landborgen, dock nedanför honom, havandes vi på vänstra handen den allra brantaste landborg med sina bara sidor, och på högra handen havet. Vägen låg genom de skönaste lundar man någonsin ser, som vida uti skönhet övergingo alla orter i Sverige och tävlande med alla i Europa; de bestodo av lind, hassel och ek, med en slät och grön jordmån, utan stenar eller mossa; här och där såg man de härligaste ängar av åkerfält. En, som blivit trött vid denna världens ostadiga sinnelag och söker undandraga sig dess uti ett stilla obscuro, kan aldrig finna angenämare reträtt." En bit längre fram, "1/8 mil förrän vi kommo till Resmo kyrka klängde vi oss uppför den allra brantaste landborgen, att se efter alunmalm i brottet på självaste fallet." I dag finner vi en åttondels mil norr om Resmo kyrka stigen ner mot "Nunnedalen" eller "Paradisstigen".


 

Vid sitt besök på den norra delen av ön besöker han "Neptuni åkrar" som han beskriver: "Neptuni åkrar får vi lov kalla ett fält, som låg 1/8 mil ifrån Torp invid själva havsstranden, av ett bösskotts bredd och några bösskotts längd. Detta fält såg ut som åkrar i Skåne eller Uppland, där de ryggas att vattnet må avrinna; ja det var så likt, att man kunnat heligt försäkra, att plogen och inte annat sådant kunnat åstadkommit, om man icke rört det med händerna, och märkt att det var idel grus av sönderstött flissten, som stormen och havets vågor kastat långt uppå landet, men då vattnet skulle tillbaka rinna, alldeles så skilt som en åker."

Den 21 juni under eftermiddagen, lämnar sällskapet Öland, för att besöka Gotland. Efter en månad återkommer de till Öland på sin hemresa. De gör några korta besök under hemresan, för att den 27 juli lämna ön. "Öland lämnades utur synen, men dess gröna ängar, skuggfulla lundar och förlikneliga tempe blevo kvar i mitt minne."

Det kan noteras att datumen är efter den tidräkningen, enligt dagens almanacka 11 dagar senare. Linnés resa har utkommit i flera upplagor. Dessutom en antologi av Bertil Gullander baserad på Linnés dagboksnoteringar från Linnés resa på Öland.

Upp

[Tillbaka till meny litteraturen och Öland]
[ Tillbaka till meny konst, litteratur & folkmusik]
[Tillbaka till huvudmenyn] [Innehållsförteckning ]