Litteraturen och Öland 

Erik Johan Stagnelius.(1793-1823)

Stagnelius föddes i Gärdslösa, där hans far var präst. Familjen flyttade till Kalmar 1810, då fadern blivit biskop. Samma år började Erik Johan sina studier i Lund och Uppsala 1810-1814. Han flyttade till Stockholm 1815 där blev han kanslist på Ecklesiastikexpeditionen. Stagnelius avled 1823, endast 29 ½ år gammal.

Han liv präglades av sjukdom, grubbel och olycka. Dikterna är påverka av den gnostiska världsåskådningen och nyromantiken. Hans räknas som en av Sveriges märkligaste skalder, som fått den största uppmärksamheten, efter hans död.

Den del av hans författarskap som i dag inte uppmärksammas är hans dramer. Varav "Torsten Fiskare" utspelar sig på Blå Jungfrun. En uppsättning av detta drama skedde på Dramaten 1987.

Under hans livstid utkom verken: "Vladimir den store" 1817. "Qvinnor i Norden" 1818. "Liljorna i Saron" 1821-22 och "Baccahanaterna" 1822. Efter hans död utkom "Samlade dikter" 1824-26. Flera samlingsverk har utkommit senare. Stagnelius mest kända dikt är:

 

 


Näcken

Kvällen gullmoln fästet kransa.
Älvorna på ängen dansa,
Och den bladbekrönta näcken
Gigan rör i silverbäcken.

Liten pilt bland stranden pilar
I violens ånga vilar,
Klangen hör från källans vatten,
Ropar i den stilla natten:

"Arma gubbe! Varför spela?
Kan det smärtorna fördela?
Fritt du skog och mark må liva,
Skall Guds barn dock aldrig bliva!

Paradisets månskensnätter,
Edens blomsterkrönta slätter,
Ljusets ängar i det höga -
Aldrig skådar dem ditt öga."

Tårarna gubbens anlet skölja,
Ned han dyker i sin bölja.
Gigan tystnar. Aldrig näcken
Spelar mer i silverbäcken.

(Efter 1821)

 

En dikt som skildrar hur Öland levde i hans minne:

 

Du täcka ö, som lik en brud
Ur näckens famn i blomsterskrud
Dig höjer gent emot Smålands tallar
Och Kalmar tusenåra vallar

Dig, väna Öland, prisar jag
I enslig ro, vid lutans slag
I lönnars skymning stod min vagga
Vid dina kusters silverfragga

Ljuvt klingar skogens näcktergal
I dina ekars kval,
Och mäktigt susa skaldedrömmar
I dina björkar, dina strömmar.

 


[Tillbaka till meny litteraturen och Öland]
[Tillbaka till meny konst, litteratur & folkmusik]
[Tillbaka till huvudmenyn] [Innehållsförteckning ]