Litteraturen och Öland

Karlevistenen

En av de mest intressanta runstenarna på Öland är Karlevistenen.Stenen är daterad till omkring 900 e kr och huggen i ett granitblock, till skillnad från de flesta övriga runstenar på Öland som är utförda av kalkstenen. Stenen är 1,3 meter över marken med en omkrets på 2,5 m. Runorna utgör det längsta exemplet på det forntida vermåttet dróttkvaett, som finns kvar till våra dagar. Texten på stenen har tolkats olika  av forskarna. Det som de flesta är överens om är att det handlar om en Sibbe från Danmark, men i övrigt har den tolkats helt olika, det går inte att säga vilken tolkning som är den rätta. Här ges ett par  exempel på tolkning.

Åke Ohlmarks redovisar i sin "100 Svenska runinskrifter":

"Sten denna var satt efter Sibbe den vise, Foldars son, men hans följe satte vid ön, döds-edet. / Dold ligger den stridernas Truds stam, som de största dåd följde - de fleste visste - i denna hög. Ej skall de lyteslösare slagstark Yndils jättelands vagns Vidur råda över land i Danmark."


 

 

I Abraham Ahlqvist Ölands Historia och beskrivning tolkas den sålunda:

"Den krönte ur krönta landet i Danmark, Thotils telning månde wredgas på en ryggstark Rånsman, hwilkens trötta wålnad tråkar i denna hög och är wägwisare för många slagne fiender. De fleste i krigarflockarne följde hans lik. Denna  Sten är satt efter efter Sibe Udson, jordad i högen. Krigsfolket satte honom på denna Ö."

Runskriften tolkad av Åke Ohlmarks.

Upp


[Tillbaka till menyn litteraturen och Öland] ]
[Tillbaka till meny konst, litteratur & folkmusik]
[Tillbaka till huvudmenyn] [Innehållsförteckning ]