Tillbaka till meny konst, litteratur & folkmusik
 

Källförteckning

Litteraturen

  Ahlqvist, Abraham Ölands Historia och Beskrifning. Kalmar. 1822-26.
  Gullander, Bertil Linné på Öland. P.A. Nordstedt & Söner förlag. Stockholm 1970.
  Hedlund, Tom Den obönhörliga verkligheten. LTs Förlag. 1980.
  von Linné, Carl Carl von Linnés Öländska resa förrättad 1741. Ölands Naturvärn. Borgholm. 1993 .
  Lundh, Kiki Abraham Ahlqvist Ölands store hävdatecknare Borgholms bibliotek 1994
  Ohlmarks, Åke 100 Svenska Runinskrifter Bokförlaget Plus 1978.
  Sjögren, Lennart Kopparkrukan. Bonniers. 1987.
  NBV i Borgholm ÖLAND i litteraturen. Sober landskapsböcker. Stockholm. 1996.
  Ölandsklubben EN ÖLANDSSKALD. Ölandsklubben. 1950
  Erik Johan Stagnelii vänner. Som Solarna väckte till dans En bok om Erik Johan Stagnelius 200 år. Borgholm. 1993.
  Litterär vägvisare genom Svenska landskap del 2. R & S. 1982.
  Nationalencyklopedin. Bokförlaget Bra Böcker. 1997.
 
  Folkmusiken
  Andersson, N. 1938. Svenska Låtar: Småland, Öland och Blekinge. Gidlunds förlag. Nytryck 1978.
  Gustafsson, M. 1981. Insamling av småländsk folkmusik. Smålåtar nr. 13. Smålands spelmansförbunds tidning.
  Gustafsson, M. 1983. Folkmusik från Småland och Öland. Smålands spelmansförbund.
  Ingers, I. 1964. Nils Anderssons resa till Öland 1892, för insamling av folkmusik. Kalmar län 1964.
  Ling, J., Ramsten, M. och Ternhag, G. 1980. Folkmusikboken. Prisma.
  Lundberg, D., Ternhag, G. 1996. Folkmusik i Sverige. Hedemora/Gidlund
  Rygert, G., Weinhardt, L. 1987. Ölands folkliga visor och melodier genom tiderna. Öfolk förlag.
  Stålberg, N. 1949. Visa och låt på Öland. Öland II.
  Arkivuppgifter: Landsmålsarkivet i Uppsala (ULMA).
  Muntliga uppgifter:
Magnus Gustafsson, Smålands visarkiv.
 

[Tillbaka till meny konst, litteratur & folkmusik]
[Tillbaka till huvudmeny] [Innehållsförteckning]