Litteraturen och Öland

Litteratur med öländsk anknytning.

  Den tidigaste litteraturen med någon anknytning till Öland, är de runstenar som restes under vikingatiden. Många av runskrifterna som finns på de öländska stenarna är kortfattade, men Karlevistenen har en längre text, den längsta bevarade på versmåttet "drottkvaett".

Den tidigaste anknytningen till Öland är möjligen den kung Mysing som omnämns i Eddan (Grottesången). Han var en sjökonung som rövade bort slavkvinnorna Fenja och Menja från kung Frode i Danmark och gjorde slut på Frodefriden. Om det är denna kung Mysing som ligger högad i Resmo är mycket osäkert.

Från medeltiden har vi begränsade litterära källor. Visorna om "Eluf Väktare" som blev satt i spiketunnan och "Långlötsvisan" utspelar sig under denna period.

Under 1700-talet kommer några reseskildringar från Öland och beskrivningar av landskapet eller delar av det. Den mest intressanta och berömda reseskildringen får vi 1746 då Linné ger ut sin "Öländska resa", som han företog tillsammans med sex studenter, under en sommarmånad 1741.

En beskrivning av Öland kommer ut 1768. Troligen den första bok som författats på Öland och då av en person bosatt på Öland sedan flera år. "Beskrifning öfwer Öland besynnerligen det Norra Motet", skriven av Petter Åhstrand.

Ett berömt verk om Öland utkom i tre band under 1820-talet, Abraham Ahlqvists "Ölands Historia och Beskrifning". Ett klassiskt verk som omfattar Ölands historia och beskrivning av Öland under denna tid.

Under 1800-talet finns en del skönlitteratur med öländsk anknytning, den mest kände är diktaren Erik Johan Stagnelius (1793-1823) vars dikt "Näcken" är mest spridd. Under några få år producerade han ett antal dikter som blivit klassiska i den svenska litteraturen.

En annan diktare med anknytning till Öland är A.TH. Gellerstedt (1836-1914). Från 1871 vistades han periodvis på Öland, och skapade både ett antal dikter och akvareller. Han utsågs till ledamot av Svenska akademien 1901.

En diktare och översättare som av eftervärlden och samtiden, underskattades var Albert Eriksson (1869-1903). Andra författare som kan nämnas i samband med Öland är Erik Axel Karlfeldt (1864-1931) med bland annat den Öländska dikten "Vid Färjestaden". Gustaf af Geijerstam (1858-1909) med "Kronofogdens berättelser" (1890) där berättelserna utspelar sig på Öland. Ett par intressanta böcker om Öland har skrivits av Tekla Engström, "Öland, dess historia, land och folk." 1903. Och "Ölandsfolk, Gastar och troll." 1927. Som något udda författare i detta sammanhang kan nämnas Oskar II och Prins Vilhelm.

Av senare tiders författare finns Anna Rydstedt, ( 1928-1994) och Margit Friberg (1904- 1997). Några av de mest kända nutida författarna är diktaren Lennart Sjögren, och barnboksförfattarinnan Eva Bexell med bland annat "Prostens barnbarn". Anders Johansson har utkommit med ett antal böcker som behandlar Öland. Detta är ett urval av de författare som i sin litteratur beskrivit eller påverkats av det öländska landskapet, bland dem är det en stor spridning från Pelle Näver till August Strindberg.

Upp

[Tillbaka till meny litteraturen och Öland]
[Tillbaka till meny Konst, litteratur & folkmusik ]
[Tillbaka till huvudmenyn] [Innehållsförteckning ]