Litteraturen och Öland

Lennart Sjögren (1930- )

Lennart Sjögren slog igenom 1969 med "Dikter ur landet". Han är född och uppvuxen i Byxelkrok, och har vid sidan om sitt arbete som bonde utkommit med omkring tjugo verk. mestadels lyriska verk, men också några prosaverk. Hans poesi präglas av vardagen och närheten till glesbygden, naturen och havet, som oftast utvecklas till en civilisationskritik. Av hans verk kan nämnas: Lantliga noveller (1962), Dikter ur landet (1969), Köttets hus (1971), Havet (1974), Stockholms central (1980), Dagen före plöjarens kväll (1984), Deras ögon (1994).

Ur kopparkrukan som utkom 1987, har följande exempel hämtats:

FLADDERMÖSSEN

De mörka och för våra breddgrader ovanligt stora fladdermöss som hängt
ut sig till beskådande i trädkronorna har en sådan
bredd i sina vingar att de med lätthet täcker en vanlig
människosjäl. Man kan tydligt, som på abborrfenor avläsa hur
det kommande året vrider sig runt sin axel.
Många tror ju att marken under asfalten en gång för alla lagt
sig tillrätta och inga rörelser underifrån längre kan få den stela ytan
att brista. Kanske är det just därför fladdermössen hänger upp
och ner. De är riktade nedåt och avlyssnar hur små vita svampar,
mjukare än en spottloska, är på väg uppåt och snart skall få
vägbanan att brista.
När detta händer och asfalten börjar koka, lyfter fladdermössen
med ett skrik, de skrattar som små fågelbarn och svinga sig bort
för att ropa ut över jorden: nu har det börjat!

Ur verket "Havet" 1974 har följande lilla stycke hämtats:

Mer och mer tycker jag att sommarvågorna
liknar små snabbsprungna spädgrisar
de lyfter sina lätta trynen mot solen
och springer undan vinden
de plöjer upp små fåror med klövarna
de springer där, de bara springer och tröttnar aldrig.

Upp

[Tillbaka till menyn konst, litteratur & folkmusik]
[Tillbaka till menyn litteraturen och Öland]
[Tillbaka till huvudmenyn] [Innehållsförteckning]