Tillbaka till meny näringsliv

Fiske

Inledning

Det öländska fisket har troligtvis inte haft den betydelse som man kan tro. Trots att det funnits god tillgång på fisk. En av orsakerna till det var dåliga kommunikationer, som gjorde det svårt att få avsättning för fisken. En annan orsak, var en liten hemmamarknaden som snabbt blev mättad. Däremot så har husbehovsfisket haft stor betydelse. Det var ett välkommet tillskott att få "sågel" från sjön på matbordet. För många som bodde ute på malmarna var fisket en bisyssla. Ofta arbetade man som dagsverkare hos bönderna, eller var hantverkare av något slag. En faktor som också påverkade fisket var isbildningen som tidvis satte stopp för fisket. Men det fanns andra fiskemetoder som man kunde använda sig av när isen hade lagt sig, bl.a. notdragning och saxdragning.

Östersjön kan på grund av det bräckta vattnet inte uppvisa samma artrikedom som t.ex. Nordsjön. I Östersjön är det främst strömming (sill), skarpsill, torsk, rödspätta, skrubbskädda, sandskädda och piggvar som fiskas i några större mängder. Dessutom är fisken i Östersjön mindre och växer långsammare än i Nordsjön. Men på grund av den låga salthalten i Östersjön går det att fånga fisk som annars normalt lever i sötvatten, som sik, abborre, gädda, lake m.fl. Lax och ål är andra fiskarter som har haft stor betydelse för fisket.

Upp

Det medeltida fisket

[ Tillbaka till meny Näringsliv ] [ Tillbaka till huvudmenyn]
[ Innehållsförteckning ]