Tillbaka till Näringsliv

Källförteckning

 

Turism

Nilsson, R. 1995. Badortstidens Borgholm.


Nordström, O. & Mårtensson, S. 1966. Turism på Öland

 

 
 

Industri

Bertilsson, G. 1985. Öländsk mejerihantering 100 år 1885-1985. Borgholm.

Fantasi, J. Projektarbete om Forsheda Gummifabrik i Mörbylånga.

Hammarskiöld, B-M. 1985. Ett läns utveckling. Kulturminnesvårdsprogram för Kalmar län. Länsstyrelsen i Kalmar län.

Johansson, H. 1987. Artikel i Föra från kust till kust. Borgholm.

Killing. F. 1936. Ölands Cement Aktiebolag 1886-1936: en historik. Kalmar.

Länsstyrelsen i Kalmar län. 1984. Alunbruken i Degerhamn.

Lundberg, T. 1976. Artikel i Ventlinge en sockenbeskrivning. Ventlinge.

Palm, B. (red.). 1949. Öland, del III. Kalmar.

Muntliga uppgifter:

Börjesson, R.; ägare till Grönhögsbröd AB.

Ek, P.; ägare till Mobergarna AB.

 
 

Hantverk

Gefors, A., Hassel, L. 1990. Öländska slitryor: vackra och värmande. Kalmar.

Ohlén, A-C. 1982. Öländsk stickning. Broschyr av Kalmar läns museum.

Nilsson, A. 1999. Hemslöjden nr 2 1999.

 
 

Skolor

ISBN 96 Ölands folkhögskola, Ölands folkhögskoleförening ock kamratförbund Mörbylånga tryckeri AB 1996.

 
 

Sjöfart och handel

Hofrén, M. Kalmar stads sjöfartshus.

Nilson, A. 1984. Öländska segel. Stockholm.

Nilson, A. 1988. Slutseglat. Kalmar.

Nilson, A. Boken om Himmelsberga.

Ohlén, A-C. 1982. Från Kråkeskär till Färjestaden, ett samhälles uppkomst och utveckling kring hamnen. Kalmar/Mörbylånga.


Åstrand,P. 1768 Beskrifning öfwer Öland genom J.Å.Jonsson 1997

 

[ Tillbaka till meny Näringsliv ] [ Tillbaka till huvudmenyn ]
[ Innehållsförteckning ]