Tillbaka till meny jordbruk

Ölandshästen

Den vanliga ölandshästen blev omkring 1,3 meter i mankhöjd och var länge ett viktigt inslag i det öländska jordbruket och försäljningen inbringade en del inkomster för allmogen. Då de var småväxta, ansågs de inte så dugliga av myndigheterna och de försökte begränsa antalet. Redan 1750 blev det förbjudet att kastrera hingstar som hade bra växt, de småväxte var tillåtna att kastrera.

Den sista kända kungshästen, fotograferad 1905.

Utav dessa har mest uppmärksammats den så kallade "Kungshästen". En speciellt småväxt typ av ölandshästen. Den var under metern över manken. Kungshästarna var enligt Petter Åstrand 1765 ett resultat av felavel av ölandshästen. Denna typ av hästar hade under lång tid exporterats till hoven och adelsfamiljer. De användes av barnen som ridhästar, då de var lugna och kloka. Redan Olaus Magnus beskriver ölandshästen 1555 i "Historia om de nordiska folken"

"Där finnas betydande hjordar av småväxta, men kraftiga hästar, vilka i uthållighet och rörlighet taga priset framför många hästar av grövre kroppsformer. De uppköpas av inhemska och främmande köpmän för nöjes skull och medföras till avlägsna orter för att avyttras såsom ett slags underdjur. Ty de äro särdeles kloka, så att de kunna inläras att hoppa och dansa vid ljudet av horn och trummor av personer som hava till födkrok att giva dylika förevisningar. Därjämte undervisas de i konsten att hoppa genom tämligen trånga järn- eller träband liksom hundar ävensom att med utomordentlig vighet slå volter. De kallas vid namn och befallas så att göra mer eller mindre invecklade rörelser, allt efter sin herres vilja. Detta slags hästar kunna, om så fodras, leva av soltorkad fisk och granträ. Öl och vin förtära de, tills de bliva berusade."

Under 1800-talet ville man ha större hästar, varför Ölandshästen minskade i antal och den sista slaktades 1925. Skelettet monterades upp och finns utställt på Ölands folkhögskola.

Upp

[ Tillbaka till meny jordbruket ]
[ Tillbaka till meny näringsliv ] [ Tillbaka till huvudmenyn ]
[ Innehållsförteckning ]