Tillbaka till meny näringsliv


Jordbruk på Öland.

Jordbruket på Öland började för över 5 000 år sedan huvudsakligen med boskapsskötsel.


Kornet och boskapskötseln har dominerat det öländska jordbruket under lång tid fram till våra dagar, då mer specialodling och pecialiserad djuruppfödning har blivit en betydande del av det öländska bondenäringen.

Det tidiga jordbruket

Den medeltida byn

 
Jordbrukets dragare

Ölandshästen

Källförteckning

[ Tillbaka till menyn näringsliv ]
[ Tillbaka till huvudmenyn ] [ Innehållsförteckning ]