Tillbaka till meny industri

YTONGINDUSTRIN

Ytongfabriken 1942,
foto W. Olsson.

I mitten av 1920-talet började man att experimentera med kalk och bränd skiffer för att om möjligt få fram ett poröst byggmaterial som var värmeisolerande. Man tillsatte vatten, cement och aluminiumpulver varvid en jäsningsprocess startade. Sedan fick det torka. Man härdade massan under högt ångtryck, och fick då fram en nästan krympfri lättbetong. Denna kallades gasbetong.

Att Grönhögen valdes som plats för denna industri föll sig ganska naturligt. Råmaterialet var lättillgängligt och det geografiska läget stämde bra. Genom hamnen kunde man leverera betongen till större byggcentra i landet.

I början av 1939 inköptes olika fastigheter för att säkra tillgångarna på skiffer och kalk. Samtidigt bildades Ölands Ytong AB. Man kallade nu betongen för ytong. På hösten 1939 började man bygga fabriken i Grönhögen. En egen el-central byggdes och tre dieselaggregat inköptes p.g.a. svårigheter med elförsörjningen. I byggnaden installerades även en el-fördelningscentral för fabrikens olika avdelningar.

Med krigets utbrott följde ransoneringar, man fick svårt att skaffa diesel till sina aggregat, varför fabriken inte kom igång som beräknat. 1943 startade fabriken och genom en överenskommelse med Sydsvenska Kraft AB (Finsjö Kraft AB) byggdes en kraftledning mellan Grönhögen och Degerhamn. Den egna kraftcentralen blev outnyttjad, men har under årens lopp varit en "räddande ängel" för södra Öland. Centralen inkopplades på det allmänna elnätet och har levererat ström till hushållen när det blivit strömavbrott.

 Fabrikens byggnation var avsedd för  tre skift och en produktion av 315 m³  perdygn. Försäljningen ökade och  1945 var 220 sysselsatta i fabriken.  1951-52 ökade produktionen till 450  m³ per dygn. 1945-47 byggde  bolaget flera arbetarbostäder och  1951-52 ett 10-tal till för att behålla  arbetarna vid fabriken.
Arbetarbostäder.

Genom höjda sjöfrakter, reglerad byggverksamhet och nya byggnadssätt minskade försäljningen av ytong. Istället för ytong började man använda mineralullisolering. I mitten av 1950-talet minskades antalet anställda till ca. 130 personer. Man upptäckte dessutom att ytongen var giftig, eftersom den innehöll radon. Ytongens tid började gå mot sitt slut.

Ytonganläggningen 1999.

Ölands Ytong AB lades ned 30 september 1971.

Upp

[ Tillbaka till meny industri ]
[ Tillbaka till meny näringsliv ][ Tillbaka till huvudmenyn]
[ Innehållsförteckning ]