HANTVERK

Ölänningarna har genom tiderna varit tvungna att ta tillvara på de naturtillgångar som finns här. Genom de kalla och hårda vintrarna, var man tvungen att ta till vara det djuren och växtligheten kunde ge. I kommande avsnitt finns exempel på produkter som kan kallas "äkta öländsk hantverk".

Slitrya

Stickning

Tallrepslageri

Tokkvastar

[Tillbaka till meny näringsliv] [Tillbaka till huvudmenyn]
[Innehållsförteckning]