ÖLANDS INDUSTRIER

Tonlitografi, Degerhamn 1888.

Industrialiseringen av samhället räknas till en av de största förändringarna i mänsklighetens historia. I stora skaror lämnade människorna landsbygden för att arbeta vid de fabriker som huvudsakligen uppstod i städerna.

Öland har aldrig varit ett stort industrilandskap. Endast i några få socknar har industrin haft någon större betydelse för försörjningen. De industrier som uppstått har oftast tillkommit tack vare de naturliga förutsättningarna i området, t.ex. de olika stenindustrierna i norr och söder. Livsmedelsindustrins etablering, fr.a. på mellersta Öland, var lika självklar eftersom Öland är ett sånt utpräglat jordbrukslandskap. Även andra industrier har byggts upp och blivit en stor tillgång för Öland.

De flesta industrierna lokaliserades till den sydvästra kustremsan mot Kalmarsund, där de bästa utskeppningsmöjligheterna till övriga Sverige och utlandet fanns.

[Tillbaka till meny näringsliv] [Innehållsförteckning]
[Tillbaka till huvudmenyn]

Södra bruket
Lovers alunbruk
Cementfabriken
Kalkbränning

Skurkvarnar
Stärkelsefabriken
Ytong fabriken

Alvarets konservfabrik
Grönhögsbröd
Marängfabriken
Mejeri
Sockerbruket

Forsheda
Guldfågeln
Stenindustri på Öland