Tillbaka till meny näringsliv
 
 

Ölands Folkhögskola

Huvudbyggnaden sedd från landsvägen.

 

"Minervas guld regnar över Öland. Lärdomen släpper ut sina årsvinster i de goda kunskaper som även i sina minsta droppar är ett himmelskt flöde ägnat att vattna eviga skördar."

Med dessa magnifika ord invigdes Ölands folkhögskola den 14/12 1909 av en biskop Tottie.

Den danske prästen och författaren N. F. S. Grundtvig,med mottot "Det Levande Ord" grundade folkhögskolan som utbildningsform. Hans motto gäller än i dag anpassat till vårt samhälle.

N.F.S. Grundtvig målad av J.A. Jensen. Tillhör den Hirschsprungska samlingen, Köpenhamn.

Fröken Märta Srömstedt donerar sitt hemman Skogsby 1:3 till landstinget på villkor att Ölands folkhögskola förlades dit. Året var 1908 i september.

Intresset för folkhögskolan som utbildningsform ökade så mycket att skolan inte kunde ta emot så många elever som motsvarade behovet. Beslut togs om en stor om- och tillbyggnad, som utfördes åren 1946-48.

Huvudbyggnadens vindsvåning höjdes och blev till lektionssalar, matsalen blev betydligt större.

De första lärarbostäderna ligger väster om skolan i trädgården. Inflyttningsklara 1945.

Samtidigt byggdes de båda flyglarna, en i norr och en i söder.Den norra blev undervisningssal till C-linjen (hushållslinjen) i bottenvåningen, och elevrum för flickor i de båda övre våningarna.

I den södra flygeln inrymdes gymnastiksal, pannrum och verkstad för skolans vaktmästare, som är en mycket viktig person på skolan.

Nybyggets baksida

Tio år senare kom "Nybygget" Sammanbyggd med gymnastiksalens västra gavel och annexets västra gavel fick skolan flera elevrum och andra utrymmen, som var ett gott tillskott till en växande skola.


Huvudbyggnaden före ombyggnaden.
Foto: Walter Ohlsson Kalmar.

1952 ägde en stor händelse rum. Då öppnades den första konstutställningen i gymnastiksalen med ölandskonstnärer. Skogsbyutställningen, som den kom att heta, har sedan dess varit årligen återkommande. Initiativet till utställningen var ett enmansverk.

 

Göran Palm sr. Rektor 1931-1957. Målning av Sigfrid Södergren

Gunnar Liedberg,målarmästare och "kändis" i byarna, presenterade sin idé för Torslunda hembygdsförening, men fick nobben. Han vände sig då till skolans rektor, Göran Palm sr. som ställde gymnastiksalen till förfogande.

Den 31 mars 1962 drabbades skolan av en mycket tragisk händelse. Rektorsbostaden som var det f.d. apoteket brann ner till grunden tillsammans med "Lillstugan" där ett av skolans skolkök var beläget. Rektorsexpeditionens inventarier och handlingar kunde räddas, men den dåvarande rektorn, Einar Söderqvist, förlorade hela sitt hem.

Rektorsbostaden före branden 1962.

Skolan har hela tiden följt med sin tid och anpassat sina kurser efter samhällets krav på välutbildade människor, särskilt för yngre, som vill få en språngbräda för vidare studier.

Detta hus byggdes som ersättare till den gamla rektorsbostaden. Idag enbart administrationsbyggnad.

Ölands Folkhögskola har sedan 20-talet haft kontakt med folkhögskolor i Danmark, Norge, och Finland.

När de baltiska staterna blev oberoende av sovjetstaten, var behovet av hjälp utifrån enormt. Det var inte bara materiellt i form av teknisk utrustning av olika slag.

Estland visade ett stort intresse för Sverige och det svenska språket. Göran Palm jr. (rektor 1963-1980) och Lars Adin (rektor 1982-1993) tog kontakt och erbjöd sina tjänster.

Kurser i svenska kom igång och har utvecklats till olika demokratiprojekt.

Skolan har planer på att bli ett folkbildningscentrum för länderna runt Östersjön.

"The Nordic dimension", ett samnordiskt projekt med deltagande av fem folkhögskolor från respektive nordiskt land ingår i EU:s utbildningsprogram "Sokrates" som syftar till att utveckla kontakterna med Sydeuropa.

Skolans nuvarande rektor Behnn Edvinsson fortsätter på den inslagna kursen mot Europa och Världen.

Baksidan av huvudbyggnaden med de båda flyglarna skymtande på sidorna.

Capellagården                                          Upp

[Tillbaka till meny näringsliv]
[Tillbaka till huvudmeny] [Innehållsförteckning]