Tillbaka till meny Natur


Ölands natur


"Eland eller Öland kallas en af Götiska hafvets öar, som genom ett smalt sund skiljes från södra Götaland och är den skönaste av alla öar. Den är så rik på denna jordens goda, att dess in-skränkta omfång (som man kan tillryggalägga på en två dagars resa) uppväges af markens fruktbarhet. Ängar och fält dofta af örter och väcka beundran genom sin obeskrifliga ljuflighet." Citat, Olaus Magnus 1555, "Historia om de nordiska folken".
Bild, från Enåsen i Böda

Inledning
Öland är Sveriges minsta landskap. Trots sin litenhet har ön en mycket skiftande natur. Från lummiga lövskogar och bördiga fält till trädlös och till synes ofruktbar alvarmark och strama tallskogar. Många har fascinerats av det speciella ljus, som det öppna landskapet och närheten till havet ger. Även Carl von Linné tyckte att denna soliga och blåsiga ö utmärkte sig bland alla Sveriges landskap.
Bild, Ölands södra alvar

De långa vita sandstränderna i norr som gjorda för bad-, sand- och vattendyrkare. I öster, till synes ändlösa, böljande gröna sjömarker, ett eldorado för fåglar, insekter och allehanda små-kryp. I nordväst den karga stenkusten som söderut övergår i en av landets bördigaste jordbruksbygder.
Bild, Byrums sandvik


Oavsett jordens bördighet så är detta den strävsamma bondens ö. Ett utpräglat jord-brukslandskap där spåren efter människors möda syns överallt i landskapet. Den kalkhaltiga, kontinuerligt betade marken, och torkan gör att Öland har en mycket speciell flora. Flera arter växer ingen annanstans och andra kanske återfinns först långt nere i Sydeuropa eller på den arktiska tundran.
Bild, Mörbylångadalen från Klinta

Upp

Klimat

Tillbaka till Huvudmeny
Tillbaka till meny Natur

Föregående sida