Tillbaka till meny Natur


Sjöar och våtmarker


Sjöar
Trots det platta landskapet finns det en "riktig" insjö på Öland. Förutom denna finns ett flertal så kallade alvarsjöar. Många av dessa torkar dock ut under riktiga torrår.


Hornsjön är Ölands enda insjö. Sjön var tidigare en vik av Östersjön, men snördes av genom den naturliga landhöjningen. Efter sänkningen av vattenytan, i samband med utdikningsivern i början av 1900-talet, har sjön fått sin nuvarande omfattning. Utloppet i Kalmarsund finns vid Ålkistan söder om Byrum.
Bild, utloppet från Hornsjön vid Ålkistan
I vattnet växer bland annat borstnate, kransalger och vattenbläddra. Längs stränderna breder vass, ag, kaveldun, vide och al ut sig. Flera fiskarter trivs i de vassrika vattnen, så med lite tur kan den som vill och har tillstånd att fiska fånga sig en gädda. (Se fiske, insjöfiske) Området runt Hornsjön har också en mycket rik insektsfauna, vilket bidrar till att det är Ölands bästa fladdermuslokal.

Tack vare den goda tillgången på mat är detta en fin fågelsjö och bland annat skäggdopping är en mycket vanlig fågel vid Hornsjön. Flera häckande fåglar finns också runt sjön exempelvis brun kärrhök och sothöna. I strandskogen kan man lyssna till näktergal, rosenfink och grönsångare. (Området är tillsammans med omgivande marker till Horns Kungsgård avsatt som naturreservat)

Upp

Utdikning

Tillbaka till Huvudmeny
Tillbaka till meny Natur

Föregående sida