Tillbaka till meny samfärdsel

Källor

Broar

Länsstyrelsen, Statens vägverk, Länsmuseet. 1994. Broar i Kalmar Län.

Särne, I. 1972. Boken om Bron.

Vägverket i Kalmar Län. 1997.Vägen Vi Verket 50 år med Vägverket i Kalmar län.

Fägator

Kalmar läns museum, Länsstyrelsen i Kalmar län och Riksantikvarieämbetet. 1994. Odlingslandskapet på Öland.

Hamnar

Adolfson, G. P. D. 1990. Kalmarsunds vita båtar.

Hofrén, M. 1954. Sjöfart och sjömanshus i Kalmar.

Hofrén, M. Kalmar läns museum. Böda-Klintehamn, den forna post och reseleden

Nilson, A. 1984. Öländska segel.

Åhstrand, P. 1768. Beskrifning öfwer Öland. Tolkning av Jonsson, J-Å 1997.

Milstolpar

Björklund, K. A. 1998. Milstolpar på Öland.

Postseglation

Hofrén, M . Böda-Klintehamn, den forna post- och reseleden till Gotland.

Nilsson, A. 1984.Öländska segel

Skjutsväsendet

Engdahl, G. 1985. Gästgivaregårdarna i Böda, Högby, Persnäs och Alböke. Öländsk Bygd. Åkerbo hembygdsförening.

Hammarskiöld, B. M. 1985. Ett läns utveckling.

Hofrén, M. 1945. Kalmar läns årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård, "Gamla gästgivargårdar i Kalmar län",

Palm, B. Landin, L. 1949. Öland del III.

Vägar

Hofrén, M. 1950. Vägar och broar i Kalmar län .

Vägverket i Kalmar län. 1997. Vägen Vi Verket - 50 år med vägverket i Kalmar län.

Vägverket, Region Sydöst. 1994. "Vägen i kulturlandskapet" .

Ölands Järnväg

Adolfsson, G, Lantz, S & Nilsson, H. 1987. Ölands Järnvägar.

 

Upp


Tillbaka till huvudmenyn