Vägar
Ölands Järnväg
Milstolpar
Broar
Fägator
Skjutsväsende
Hamnar
Postseglation
Innehåll A-Ö
Huvudmeny
Källor
Inledning

De äldsta vägarna bestod enbart av rid eller gångstigar. För att komma fram med vagnar utnyttjades landborgen, vilket den fortfarande gör. På vintern fraktades varor över isar och sankmarker. Under medeltiden tillkom en lag där markägaren fick stå för underhåll av vägar och broar. På 1600-talet fortsatte utbyggandet av vägnätet. Det var först på 1800-talet som vägnätet fick en standard som var jämförbar med fastlandet. Nya tekniska hjälpmedel och material har förbättrat vägarna ytterligare.