Tillbaka till meny samfärdsel


Milstolpar

Inledning

Milstolpe vid Södviks gästgivaregård Milstolparna är våra äldsta vägmärken. De härstammar från 1649 års Gästgiveri och skjutsförordning, meningen med stolparna var att ge de resande rätt reseavstånd. Det var de olika häradena som skulle svara för milstolparna. Milstenen eller milstolparna skulle vara gjorda av sten, trä eller järn.

Milstolparna på Öland är alla gjorda i sten. De visar hel, halv eller en kvarts mil. En mil var vid den här tiden 36.000 fot eller 10.689 meter, den kallas för en gammal svensk mil. Det dröjde ända till 1737 innan de första milstolparna sattes upp.

Milstolpe vid Wannborga På Öland tyckte allmogen inte att det fanns så stort behov av milstolpar. Man kunde se från kyrka till kyrka, och därför lätt kunde få reda på var man befann sig. Det kan också ha berott på motstånd från allmogens sida som var ålagda att sätta upp milstolparna. Det finns två huvudtyper av milstolpar. En typ sattes upp på 1730-talet och den hade barockkonturer, kronor och kungligt chiffer i hög relief. Den yngre stenen var av betydligt enklare typ och bestod av en slät stenhäll där endast miltalet angavs. Milstolparna står på ett kubiskt postament (fyrkantigt fundament) av kalkstensflisor.

Upp

Vägreform

[ Tillbaka till meny samfärdsel ] [ Tillbaka till huvudmenyn]
[ Innehållsförteckning ]