Tillbaka till meny samfärdselVägreform

1891 genomfördes en vägreform och ett antal nya vägar byggdes, bl.a. den mellan Störlinge och Föra, men även vägarna norr om Böda. Ungefär samtidigt infördes metersystemet.


Milstolpe i Köpingsvik I Alböke, Löt, Köping och Egby socknar satte man upp stenar som visade avståndet till Borgholm i kilometer; fem, tio och femton kilometer. Det finns sju stenar med kilometerbeteckning. En del av de stenarna är gamla milstenar, som man vänt på och skrivit på andra sidan, sådana finns i Alböke och Köping. Samtidigt var man tvungen att flytta stenarna någon kilometer för att få avståndet att stämma. Många milstolpar saknas, bl.a. mellan Alböke och Köping, men det kan bero på övergången till kilometermärkning.

Mellan Löt och Egby är stenarna nyuppsatta till följd av en vägutbyggnad. På sydvästra delen av Öland är antalet milstolpar som saknas större. Bredsättra socken saknar milstolpar. Ombyggnad av vägar har säkert medfört att många stolpar försvunnit. Speciellt om milstolpen saknas, då har det återstående postamentet blivit vägfyllning.

Vid vägar med nord-sydlig sträckning är milstolparna placerade på östra sidan av vägen. Har vägen en öst-västlig sträckning är milstolpen placerad söder om vägen. Det kan finnas undantag, men detta beror troligen på att vägen har blivit omlagd och stenen därför har hamnat på "fel" sida av vägen.Milstolpe vid Ottenby kungsgård Utgångspunkten, den milstolpe som man har börjat mäta ifrån, är troligtvis den vid Ottenby kungsgård. Här nere i söder, där östra och västra vägen möts, står det ett milstolpsfundament. Milstolpen är avbruten, och kan därför inte ge något svar på den frågan. Men var fjärde milsten är ju märkt 1 MIL, och det här avståndet stämmer när man färdas norrut på östra och västra vägen.

Upp

[ Föregående sida ]
[ Tillbaka till meny samfärdsel ] [ Tillbaka till huvudmenyn ]
[ Innehållsförteckning ]