Tillbaka till tro och sed

Källförteckning

 

Matkultur


Engström, Thekla. 1922. Öland, dess historia, land och folk.

Forsberg-Warringer, Gunnel. Barometern 1998-11-18.

Holm, Elisabeth. Ölandsbladet 1996-03-02 efter intervju med Kiki Lund.

Nilsson, Lage. 1949.: Seder, bruk och levnadssätt på Öland. Öland II.

Lundh, Kiki. Privat receptsamling.

Lundh, Kiki. Ölandsbladet 1989-03-02, 1989-03-04 efter intervju med Aina Ekströmer, Köping.

Medelius, Hans. 1978. Särtryck ur Öländsk bygd. Om öländska kroppkakor- och något om andra.

Sturzen-Becker, Anne-Marie. 1959. i Rehnberg, Mats (red.). På Öland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seder och bruk

Friberg, Margit. 1990. Söder på Öland.

Gidstam, Björn. 1975. Öland, sommarvandringar.

Lundgren, Kurt. 1996. Öland, Brottsling, Bödel, Strandade skepp.

Nilsson, Lage. 1949. Seder, bruk, levnadssätt på Öland. Öland II.

Rehnberg, Mats. 1959. På Öland.

Skiöld, Åke 1984. Illustrationer ur Fantastiska Öland, 2:a reviderade upplagan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidskepelse och skrock

Friberg, Margit. 1990. Söder på Öland.

Gidstam, Björn. 1975. Öland, sommarvandringar.

Lundgren, Kurt. 1996. Öland, Brottsling, Bödel, Strandade skepp.

Nilsson, Lage. 1949. Seder, bruk, levnadssätt på Öland. Öland II.

Rehnberg, Mats. 1959. På Öland.

Skiöld, Åke 1984. Illustrationer ur Fantastiska Öland, 2:a reviderade upplagan.

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    Upp

[Tillbaka till tro och sed]
[ Tillbaka till huvudmenyn ] [ Innehållsförteckning ]