[Tillbaka till Tro och Sed

Ölänningens karaktär


 

Att framhålla typiska karaktärsdrag hos folk i olika delar av landet kan vara ytterst vanskligt. I dagens samhälle ser man inga skillnader i kläder, levnadsstandard eller annat beroende på att man bor på en speciell plats. Så var det inte förr, då skiljde det sig mycket i fråga om kommunikationer, levnadsförhållanden m.m. De som bodde på öar var av naturliga skäl isolerade på ett helt annat sätt än idag. Ofta var öborna också mindre intresserade av att släppa gamla seder och bruk. Därför var det vanligt att öbor stannade på en lägre utvecklingsnivå än vad som var fallet med fastlandsborna. Detta skall givetvis inte ses som om ölänningen på något sätt var dummare än andra. Klimatet och naturen gjorde också sitt till för att påverka lynnet och karaktären.

 

Ölänningens utseende

Upp

[Tillbaka till Seder och Bruk] [ Tillbaka till Huvudmenyn ]
[ Innehållsförteckning ]