[ Tillbaka till meny Tro och Sed]


Seder och bruk


 

I hela världen finns det olika traditioner. En del mycket gamla, andra av yngre datum. Vissa lever kvar än idag medan andra endast finns kvar som minnen eller nedskrivna i böcker. Väldigt ofta har sederna sitt ursprung i religionen. När det gäller Öland finns en hel del seder och bruk som är speciella för dem som lever, eller levde här. Kommande kapitel kommer att ta upp olika öländska seder, men också en del om folktro, vidskepelse och skrock. Om inte annat nämns, härstammar sederna från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.(Under medeltiden finner du också en del seder och högtider)

 

 

Karaktärsdrag

Upp

[ Tillbaka till meny Tro och Sed] [ Tillbaka till huvudmenyn ]
[ Innehållsförteckning ]